Menadžment kvaliteta


Šta je za vas kvalitet? Za nas RECU je iskustvo i znanje naših kupaca baza svakog kvaliteta. Pitanja, zahtjevi i problemi su naš izazov te su glavni osnov za naš angažman. Zajednička saradnja sa nezavisnim institutima kao i sugestije na osnovu ličnih kontakata sa našim kupcima su osnov kod aktivnog razvoja novih proizvoda i osiguranja kvaiteta. Tek kada se ispune sve tačno definisane norme kvaliteta proizvod se pušta u prodaju.