Ukratko iz našeg asortimana zastite na radu


  • Zaštita glave
  • Zaštita vida
  • Zaštita sluha
  • Zaštita disajnih organa
  • Zaštita za ruke
  • Zaštitna oprema

Zaštita na radu


U svim našim ciljanim branšama je rad sa odgovarajućom zaštitom od suštinskog značaja. Nošenje zaštitne opreme smanjuje rizik od povrede i doprinosi vašoj ličnoj sigurnosti.